Netwerk autisme bij vrouwen (FANN) nu ook online

 

In maart 2018 is de website van FANN gelanceerd. Op de website wordt de kennis en ervaring die voortkomen uit FANN gebundeld en naar buiten gebracht. Zo worden hulpverleners, maar ook meisjes en vrouwen met autisme, geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in de zorg voor vrouwen met autisme. Er is tevens een LinkedIn groep.

 

Lees verder....

 

  

Geplaatst op: 29-03-2018FANN bijeenkomst 3                                    10 maart 2018

Op 10 maart waren we te gast bij Dokter Bosman voor onze derde FANN dag. 

We waren erg enthousiast om Dr. Meng-Chuan Lai te ontvangen voor een presentatie vandaag. Hij houdt zich internationaal veel bezig met wetenschappelijk onderzoek rondom meisjes/vrouwen met autisme. Hij lichtte toe waarom sekse en gender belangrijk zijn in het begrijpen van autisme. Vrouwen presenteren hun autisme deels anders dan mannen. 

“Anecdotal clinical and autobiographical observations suggest that compared with autistic males, autistic females may show more social interests and motivation, heightened emotion contagion or affective empathy, increased imagination, more friendships but with different quality, greater camouflaging of social difficulties, and different contents of narrow interests.” (Lai, Ameis, & Szatmari, 2018). De vrouwelijke presentatie van autisme wordt nog niet goed meegenomen in gestandaardiseerde vragenlijsten die we gebruiken. Dr. Lai roept op om scherp te zijn op de niet-mannelijke presentatie van autisme, de vele co-morbiditeit waarbij het autisme dat er onder ligt niet goed opvalt, en de effecten van camoufleren. Dr. Lai stipte ook nog het belang van gender aan. Genderidentiteit kan mogelijk een effect hebben op de uiting van het autisme en andersom. We weten hier eigenlijk nog heel weinig over. 

’s Middags zijn de werkgroepen die vorige keer gevormd zijn, aan de slag gegaan. 

 

Geplaatst op: 17-03-2018

 FANN bijeenkomst 2                          14 december 2017

Alweer de tweede kerngroepbijeenkomst van FANN. 

Inmiddels is er een FANN LinkedIn groep met al 220 leden. Er is interesse vanuit België en zelfs vanuit de USA (mogelijk komt er in een later stadium nog een Engelstalige versie). We gebruiken LinkedIn als digitaal platform voor de uitwisseling van actuele informatie. Denk hierbij aan mediaberichten, symposia, literatuur of het posten van specifieke vragen m.b.t. meisjes/vrouwen met ASS. Iedereen kan lid worden en actief participeren. 

 

In de ochtend hebben we twee boeiende presentaties gehad van Els Borgesius en Vivian Snouckaert. Beide kerngroeplid. 

Els schreef een rapport over haar onderzoek naar knelpunten dagelijkse leven en hulpverlening aan vrouwen met ASD (rapport te vinden in onze informatie sectie). Enkele opvallende kenmerken van de vrouwen die meededen aan haar onderzoek: * levenslang moe * ‘normale’ dingen zoals huishouden lukken niet * empathie zorgt voor overprikkeling * sommige vrouwen wel zeven eerdere diagnoses * diagnose geeft opluchting. 

 Vivian gaf ons een overzicht van wat bekend is rondom autisme en ouderschap. Er is nauwelijks aangepaste ondersteuning. Zwangerschap, bevalling en ouderschap kan lastig zijn met autisme omdat er een grote mate van onvoorspelbaarheid is en risico op overprikkeling. 

 

In de middag zijn er zes werkgroepen gevormd die zich de komende periode bezig gaan houden met verschillende thema’s: behandeling, diagnostiek, co-morbiditeit, ouderschap, gender & seksualiteit en kennis & informatie. 

 

Geplaatst op: 01-02-2018

 FANN krijgt aandacht in Autisme Magazine

'Autisme komt bij vrouwen anders tot uiting'

In Autisme Magazine herfstnummer (2017, 44, 3, 44-45).

 

Een interview met FANN leden  Anne Fleur Stapert, Linsey Wijburg en Els Blijd-Hoogewys, geschreven door  Karin van den Bosch.

 

Geplaatst op: 15-11-2017

Download
44-45_Vrouwen met Autisme (autisme Magaz
Adobe Acrobat document 69.5 KB


Wereld Autisme dag: autisme bij vrouwen

Het is Wereld Autisme Dag. Sinds 2007 staan we op deze dag stil bij de aandoening die ruim 1% van de Nederlanders treft. Autisme wordt bij meisjes en vrouwen vaak niet of laat herkend. Twee vrouwen – arts en onderzoeker Anne Fleur Stapert en klinisch psycholoog dr. Els Blijd-Hoogewys – zetten zich in om dit te veranderen. Lees verder.....

 

Bron: WomenInc.nl, 2 april 2017

 

Geplaatst op: 02-04-2017FANN Kick-off                                                25 maart 2017

Op 25 maart 2017 was de kick-off van FANN oftewel ‘Female Autism Network of the Netherlands’. 

 

Tijdens de kick-off, bij het Rode Kruis te Utrecht, was er een inleiding door dr. Els Blijd-Hoogewys (voorzitter FANN), gevolgd door een boeiende lezing van de vermaarde dr. Judith Gould (NAS Lorna Wing Centre for Autism, UK) en ten slotte drie pitches van de bestuursleden, over autisme en emotieregulatieproblemen door dr. Audrey Mol, over autisme en eetproblemen door dr. Annelies Spek en over autisme en verslaving door dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers. Het was een inspirerende eerste bijeenkomst.


Er waren 24 leden aanwezig bij de kick-off, waarvan 3 ervaringsdeskundigen. Er waren behandelaars uit zowel de kinder-GGZ als de volwassen-GGZ en  meerdere onderzoekers.
We hopen op goede projecten in de nabije toekomst!
Geplaatst op: 26-03-2017