Artikel genderidentiteit en seksuele identiteit bij vrouwen met ASS

Bij vrouwen met een autisme­ spectrumstoornis verloopt de ontwikkeling van de seksuele en genderidentiteit vaak anders dan bij andere vrouwen. Wat zijn de gevolgen hiervan en hoe kun je hiermee rekening houden in de spreekkamer? Annelies Spek en collega’s geven een overzicht van de beschikbare literatuur en gaan in op implicaties voor de klinische praktijk.

 

Geplaatst op: 05-05-2019

 Leidraad aanstaand ouderschap en autisme

Op 22 maart is de leidraad ‘Aanstaand ouderschap en autisme’ gelanceerd! De leidraad is bedoeld als onderwerpenlijst voor gesprekken over een kinderwens, ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby voor aanstaande ouders met een autismespectrumstoornis en betrokkenen.

 

Uit een peiling (PAS, 2016) onder ouders die zelf autisme hebben en hun hulpverleners, kwam naar voren dat er behoefte is aan meer informatie rondom het thema (aanstaand) ouderschap. Om deze reden is de FANN werkgroep ‘moederschap en ASS’ aan de slag gegaan met ideeën uitwerken rondom deze leidraad. Hopelijk kan hiermee de ondersteuning beter worden aangepast op de ouders.

 

Geplaatst op: 21-03-2019

 

Download
Leidraad aanstaand ouderschap en autisme
Leidraad aanstaand ouderschap en autisme
Adobe Acrobat document 888.9 KB